Ông A là chủ tịch xã H đã lợi dụng chức quyền tự ý bán đất canh tác của hợp xã để lấy tiền, theo em: a) Ông A đã vi phạm như thế nào? b) pháp luật ph

Question

Ông A là chủ tịch xã H đã lợi dụng chức quyền tự ý bán đất canh tác của hợp xã để lấy tiền, theo em:
a) Ông A đã vi phạm như thế nào?
b) pháp luật phải xử lý việc làm sai trái của ông A như thế nào?

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2021-07-13T09:09:56+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-13T09:11:11+00:00

    a) Ông A đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bán đất bất hợp pháp. Như vậy, ông A đã vi phạm nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước: sử dụng vào mục đích cá nhân

    b) Nếu miếng đất có giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì ông A sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )