Ông A vay ngân hàng 200 triệu đồng để phát triển kinh doanh của gia đình với thời hạn 1 năm. Đến cuối năm do việc kinh doanh không tốt nên ông A đã đế

Question

Ông A vay ngân hàng 200 triệu đồng để phát triển kinh doanh của gia đình với thời hạn 1 năm. Đến cuối năm do việc kinh doanh không tốt nên ông A đã đến ngân hàng gia hạn thêm 1 năm và ngân hàng đồng ý cho ông gia hạn thêm nữa nhưng lãi suất tăng thêm 2,5% ở năm thứ hai đồng thời tiền lãi được cộng vào tiền gốc xem như tiền gốc mới để tính lãi năm sau. Cuối năm sau ông A phải trả cả gốc lẫn lãi là 238,68 triệu đồng. Hỏi ngân hàng cho ông A vay với lãi suất là bao nhiêu ở năm đầu?

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-01T00:21:26+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:22:51+00:00

  Gọi lãi suất năm đầu là: \(x\) (%)

  Số tiền lãi năm đầu là: \(200x\) (triệu đồng)

  Nhưng ông A chưa trả được và số tiền lãi cộng thêm với số tiền vay để làm tiền gốc cho lần vay tiếp theo.

  Số tiền gốc ông A vay ngân hàng lần hai là: \(200+200x\) (triệu đồng)

  Khi đó lãi suất mới là: \(x+0,025\) (%)

  Số tiền lãi mới là: \((200+200x)(x+0,025)\) (triệu đồng)

  Năm sau ông A phải trả cho ngân hàng \(238,68\) (triệu đồng)

  Từ đó ta có phương trình

  \((200+200x)+(200+200x)(x+0,025)=238,68\)

  \(\Rightarrow 200+200x+200x+5+200x^2+5x-238,68=0\)

  \(\Rightarrow 200x^2+405x-33,68=0\)

  \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x=0,08 \\ x=-2,105\text{ (loại )}\end{array} \right .\)

  Vậy lãi suất năm đầu là \(8\%/ năm\).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )