Ông Ba cho hai giống thỏ thuần chủng lông trắng và lông đen giao phối với nhau được F1 toàn thỏ màu lông trắng. Sau đó Ông cho các con F1 giao giống v

Question

Ông Ba cho hai giống thỏ thuần chủng lông trắng và lông đen giao phối với nhau được F1 toàn thỏ màu lông trắng. Sau đó Ông cho các con F1 giao giống với nhau. Vậy kết quả ông sẽ thu được như thế nào?

in progress 0
Valerie 2 tuần 2021-08-28T07:14:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:16:31+00:00

  Hai giống thỏ thuần chủng lông trắng và lông đen giao phối với nhau được F1 toàn thỏ màu lông trắng → Lông trắng > lông đen.

  Quy ước: A – lông trắng, a – lông đen.

  Theo bài ra ta có phép lai:

  P: AA × aa

  Gp: A     a

  F1: Aa (100% lông trắng)

  F1 × F1:  Aa × Aa

  Gf1:       A, a    A, a

  F2: 1AA : 2Aa : 1aa (3 lông trắng : 1 lông đen)

  Vậy kết quả thu được: 3 lông trắng : 1 lông đen

  0
  2021-08-28T07:16:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì cho giao phối hai gống thỏ thuần chủng lông trắng và lông đen với nhau thu được F1 toàn lông trắng => tuân theo quy luật phân li của Men-đen=> lông trắng tính trạng trội và lông đen tính trạng lặn.

  Theo bài ra quy ước:

  Gen A: tính trạng lông trắng

  Gen a: tính trạng lông đen

  – P lông trắng thuần chủng có kiểu gen: AA

  P lông đen thuần chủng có kiểu gen: aa

  Sơ đồ lai:

  Pthuần chủng : AA x aa

  Gp : A , a

  F1 : Aa

  F1 tỉ lệ kiểu gen: Aa (100%)

  tỉ lệ kiểu gen: lông trắng (100%)

  F1 x F1 : Aa x Aa

  Gf1 : (A,a);(A,a)

  F2: AA, Aa, Aa,aa

  F2: tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  tỉ lệ kiểu hình: 1 lông trắng:2 lông trắng :1 lông đen

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )