ông dân không thể hiện đức tính liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây? A: Đầu cơ tích trữ của cải. B: Nộp thuế đúng quy định. C: Sẵn sàng từ

Question

ông dân không thể hiện đức tính liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
Đầu cơ tích trữ của cải.
B:
Nộp thuế đúng quy định.
C:
Sẵn sàng từ bỏ chức vụ.
D:
Kê khai tài sản riêng.

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-08T07:50:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:51:57+00:00

  Công dân không thể hiện đức tính liêm khiết khi thực hiện hành vi nào sau đây?

   A:

  Đầu cơ tích trữ của cải.

   B:

  Nộp thuế đúng quy định.

   C:

  Sẵn sàng từ bỏ chức vụ.

   D:

  Kê khai tài sản riêng.

  0
  2021-09-08T07:52:41+00:00

  Đáp án A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )