Ozon không tác dụng với chất nào sau đây: A. H2 B. Cu C. Ag D. Au

Question

Ozon không tác dụng với chất nào sau đây:
A. H2
B. Cu
C. Ag
D. Au

in progress 0
Maria 1 năm 2021-10-01T11:28:29+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:30:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ozon không tác dụng với chất nào sau đây:

  A. H2

  B. Cu

  C. Ag

  D. Au

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-01T11:30:21+00:00

  Ozon không tác dụng với chất nào sau đây:

  A. H2

  B. Cu

  C. Ag

  D. Au

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )