P= 1+x+x^2+…+x^10. chứng minh rằng xP – P=x^11-1

Question

P= 1+x+x^2+…+x^10. chứng minh rằng xP – P=x^11-1

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-08-31T17:14:00+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:15:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $P=1+x+x^{2}+x^{3}+…+x^{10}$

  $⇔xP=x+x^{2}+x^{3}+…+x^{11}$

  $⇔xP-P=(x+x^{2}+x^{3}+…+x^{11})-(1+x+x^{2}+x^{3}+…+x^{10})$

  $⇔xP-P=x^{11}-1$  (đpcm)

  0
  2021-08-31T17:15:44+00:00

  Ta có:

  $P = 1 + x + x^2 + … + x^{10}$

  $⇔ xP = x . (1 + x + x^2 + … + x^{10})$

  $⇔ xP = x + x^2 + x^3 + …. + x^{11}$

  $⇔ xP – P  = ( x + x^2 + x^3 + …. + x^{11}) – (1 + x + x^2 + … + x^{10})$

  $⇔ xP – P = x^{11} -1$($đpcm$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )