P = 10 + 20 + 40 + 80 + 160 +……+ 256 Help trc 3h 20 pk có yêu cầu pk đúng

Question

P = 10 + 20 + 40 + 80 + 160 +……+ 256
Help
trc 3h 20 pk có
yêu cầu pk đúng

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-29T04:10:21+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:11:21+00:00

  Đáp án:

  Số hạng của số hạng là :

  ( 256  – 10 ) : 10 + 1 = 25,6 (số hạng )

  Tổng của dãy số trên là :

  ( 256 + 10 ) x 25,6 : 2 = 3404,8

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )