P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1. So sánh P và 2^51 Nhanh nhất = CTLNH+5 sao và cảm ơn !

Question

P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1. So sánh P và 2^51
Nhanh nhất = CTLNH+5 sao và cảm ơn !

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-12-06T20:33:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:34:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `P=2^{50}+2^{49}+2^{48}+…+2^2+2+1`

  `⇒P=1+2+2^2+..+2^{50}`

  `⇒2P=2+2^2+…+2^{51}`

  `⇒2P-P=2+2^2+…+2^{51}-(1+2+2^2+..+2^{50})`

  `⇒P=2^{51}-1`

  `⇒P<2^{51}`

  Vậy `P<2^{51}`

  0
  2021-12-06T20:34:53+00:00

  `P=1+2+2^2+…+2^49+2^50`

  `=>2P=2+2^2+2^3+…+2^50+2^51`

  `=>2P-P=P=2^51-1<2^51`

  `=>P<2^51`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )