P : đực AaBbCcDd. X. Cái AabbCcdd Hỏi tỉ lệ F1 có kiểu hình giống gen cái là

Question

P : đực AaBbCcDd. X. Cái AabbCcdd
Hỏi tỉ lệ F1 có kiểu hình giống gen cái là

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-11-24T18:29:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:30:33+00:00

  Đáp án

  Giải thích các bước giải:

  p-duc-aabbccdd-cai-aabbccdd-hoi-ti-le-f1-co-kieu-hinh-giong-gen-cai-la

  0
  2021-11-24T18:31:10+00:00

  Đáp án: đó nhaa

  Giải thích các bước giải:

  p-duc-aabbccdd-cai-aabbccdd-hoi-ti-le-f1-co-kieu-hinh-giong-gen-cai-la

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )