P lai với nhau được F1 . Cho F1 giao phối với nhau được F2 được 301 hạt vàng , vỏ trơn ; 100 hạt xanh , vỏ nhăn . Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đế

Question

P lai với nhau được F1 . Cho F1 giao phối với nhau được F2 được 301 hạt vàng , vỏ trơn ; 100 hạt xanh , vỏ nhăn . Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

in progress 0
Peyton 2 năm 2021-09-09T04:47:57+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:49:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  F2: 3 vàng, tron : 1 xanh nhăn = 4 tổ hợp = 2x 2

  Vậy 2 tính trạng di truyền liên kết 

  vàng trội so vs xanh : A- vàng , a- xanh

  trơn trội so vs nhăn : B- trơn, b- nhăn

  F1 dị hợp 2 cặp gen :$\frac{AB}{ab}$ 

  P thuần chủng có kiểu gen : $\frac{AB}{AB}$ x $\frac{ab}{ab}$ 

  Sơ đồ lai :

  Ptc: $\frac{AB}{AB}$- vàng , trơn  x $\frac{ab}{ab}$ – xanh, nhăn

  GP:         AB                                                       ab

  F1:  100% $\frac{AB}{ab}$ vàng , trơn

  F1 x F1:$\frac{AB}{ab}$ vàng , trơn x $\frac{AB}{ab}$ vàng , trơn

  GF1: 1 AB  : 1ab                                          1 AB  : 1ab

  F2:       1$\frac{AB}{AB}$ : 2 $\frac{AB}{ab}$ : 1$\frac{ab}{ab}$ 

                     3 vàng , trơn : 1 xanh, nhăn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )