P2O5+ KOH–> Làm đủ các trường hợp dư thiếu KOH

Question

P2O5+ KOH–>
Làm đủ các trường hợp dư thiếu KOH

in progress 0
Peyton 4 tuần 2021-07-08T19:49:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:50:42+00:00

  Đáp án:

  P2O5 + 4KOH2K2HPO4 + H2

  P2O5 + 6KOH2K3PO4 + 3H2O ( KOH dư ) 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-08T19:51:04+00:00

  Đáp án:

  *) $P_{2}$$O_{5}$+ KOH→  $K_{3}$$PO_{4}$+ $H_{2}$O 

  *) $P_{2}$$O_{5}$+ KOH→  $KH_{2}$$PO_{4}$ 

  *) $P_{2}$$O_{5}$+ KOH→  $K_{2}$$HPO_{4}$+ $H_{2}$O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )