people will use the wind – -…taxi in the future (power)

Question

people will use the wind – …….taxi in the future (power)

in progress 0
Julia 4 tháng 2021-08-23T07:37:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:38:45+00:00

  People will use the wind – …….taxi in the future (power)

  ⇒ Từ cần điền là “energy”

  Dịch: Mọi người sẽ sử dụng taxi năng lượng gió trong tương lai.

  Vì “wind” là gió nên loại năng lượng mà câu này sử dụng là năng lượng gió đó là “energy” nhé.

  $@Sen$
  $\text{Cho chị xin hay nhất nhé}$

  0
  2021-08-23T07:38:48+00:00

  people will use the wind will power taxi in the future.

  giải thích: vì thì quá khứ nên thêm will bạn nhé V giữ nguyên.

  xin hay nhất bạn nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )