PH nội môi được duy trì ổn định nhờ A hệ đệm B hệ đệm, phổi và thận C phổi,gan và thận D hệ đệm, tim và gam (Giải thích và ghi đáp án)

Question

PH nội môi được duy trì ổn định nhờ
A hệ đệm
B hệ đệm, phổi và thận
C phổi,gan và thận
D hệ đệm, tim và gam
(Giải thích và ghi đáp án)

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-16T11:54:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:56:42+00:00

  Đáp án: B

   

  Giải thích các bước giải:

   – Hệ đệm tham gia vào cân bằng acid base, duy trì pH máu ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH’ khi các ion này xuất hiện trong máu.

  bicacbonat HCO3- + H+ → H20 + CO2

                   HCO3-  +  OH-  → CO3 ²-  + H2O

  – Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải ra CO2 vì khi CO2 tăng sẽ làm tăng H+trong máu.

  – Thận tham gia điều hòa pH máu nhờ khả năng thải H+, tái hấp thu Na, thải NH3,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )