Ph.trình tổng quát của đường thẳng (d) đi qua hai điểm M(1;2) và N(3;4) là:

Question

Ph.trình tổng quát của đường thẳng (d) đi qua hai điểm M(1;2) và N(3;4) là:

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-11-17T06:14:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:15:34+00:00

  Đáp án:

   

  vecto $u (2;2)$

  => vecto $n( -2;2)$

  Phương trình tổng quát của đường thẳng là

  $-2 (x-1) + 2(y-2) = 0$

  $=> -2x + 2y – 2 = 0$

  $=> -x + y – 1 = 0$

  @Team IQ vô cực

   

  0
  2021-11-17T06:16:06+00:00

  vec-to u(2;2)

  => vecto n( −2 ; 2 )

  Phương trình tổng quát của đường thẳng là

  −2(x−1)+2(y−2)=0

  =>−2x+2y−2=0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )