Pha 15 lít rượu etylic 90 o vào nước thu được rượu 30 o . Thể tích rượu thu được là A. 30 lít. B. 40 lít. C. 45 lít. D. 50lít.

Question

Pha 15 lít rượu etylic 90 o vào nước thu được rượu 30 o . Thể tích rượu thu
được là
A. 30 lít. B. 40 lít. C. 45 lít. D. 50lít.

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-11-14T02:52:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:54:01+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Vr = \dfrac{{V{\rm{dd}} \times Dr}}{{100}} = \dfrac{{15 \times 90}}{{100}} = 13,5l\\
  V{\rm{dd}}\,{30^0} = \dfrac{{Vr \times 100}}{{Dr}} = \dfrac{{13,5}}{{30}} \times 100 = 45l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )