Pha chế 50g dung dịch đường có nồng độ 15% Cho biết tên thí nghiệm, dụng cụ hóa chất, cách tiến hành, hiện tường, giải thích

Question

Pha chế 50g dung dịch đường có nồng độ 15%
Cho biết tên thí nghiệm, dụng cụ hóa chất, cách tiến hành, hiện tường, giải thích

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-07-12T09:08:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:09:55+00:00

  Ta có:

  \({m_{đường}} = {m_{dd}}.C\%  = 50.15\%  = 7,5{\text{ gam}}\)

  Cách pha chế:

  Cho một cốc đặt lên cân, chỉnh cân về vạch 0. 

  Cân một lượng 7,5 gam đường cho vào cho vào cốc, sau đó cho nước vào cốc cho đến khi cân chỉ vạch 50 gam. Sau đó khuấy đều dung dịch thu được.

  0
  2021-07-12T09:09:57+00:00

  m đường=50*15/100=7,5g

  mH2O=50-7,5=42,5g

  Cách pha: Cho 7,5g đường hòa tan vào 42,5g nước sau đó khuấy đều thu dc 50g dd đường 15%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )