Pha chế 800 gam dung dịch \(CuSO_4\ 10\%\) từ \(CuSO_4.5H_2O\)

Question

Pha chế 800 gam dung dịch \(CuSO_4\ 10\%\) từ \(CuSO_4.5H_2O\)

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-31T13:51:25+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:52:55+00:00

  $m_{CuSO_4}=800.10\%=80g$

  $\Rightarrow n_{CuSO_4}=\dfrac{80}{160}=0,5(mol)$

  $n_{CuSO_4.5H_2O}=n_{CuSO_4}=0,5(mol)$

  $\Rightarrow m_{CuSO_4.5H_2O}=0,5.250=125g$

  $\Rightarrow m_{H_2O}=800-125=675g$

  Cách pha chế:

  – Cho 125g tinh thể $CuSO_4.5H_2O$ vào bình chia độ $1l$.

  – Rót từ từ 675ml nước cất vào bình, khuấy đều thu được 800g dd $CuSO_4$ $10\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )