Pha thêm 20 gam nước vào 80 gam dung dịch NaCl 15% thì dung dịch thu được có nồng độ bao nhiêu%. giúp vs ạ, nêu lun cái công thức áp dụng vào bài này

Question

Pha thêm 20 gam nước vào 80 gam dung dịch NaCl 15% thì dung dịch thu được có nồng độ bao nhiêu%.
giúp vs ạ, nêu lun cái công thức áp dụng vào bài này lun ạ

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-07-12T10:28:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:29:22+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  Gọi `x` là nồng độ phần trăm dung dịch thu được `(0 < x < 15)`

  Theo đề bài, ta có tỉ lệ: `\frac{80}{20} = \frac{x}{15 – x}`

  Áp dụng theo sơ đồ đường chéo, ta có:

  `80. (15 – x) = 20x`

  `->` `1200 – 80x = 20x`

  `->` `1200 = 20x + 80x`

  `->` `1200 = 100x`

  `->` `x = 12` (Thỏa mãn điều kiện).

  Vậy nồng độ phần trăm dung dịch thu được: `12%`.

  0
  2021-07-12T10:29:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  m dd sau=100gam
  mNaCl không đổi=80.15%=12 gam
  C% dd NaCl sau=12/100.100%=12%
  b)mdd sau=200+300=500 gam
  Tổng mNaCl sau khi trộn=200.20%+300.5%=55 gam
  C% dd NaCl sau=55/500.100%=11%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )