pha v1 lít nước sôi với v2 lít nước lạnh (25 độ C) để đc 20 lít nước ấm (55 độ C)Giá trị của V1 là

Question

pha v1 lít nước sôi với v2 lít nước lạnh (25 độ C) để đc 20 lít nước ấm (55 độ C)Giá trị của V1 là

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-07-08T17:23:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:24:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   v1 = m1

  v2 = m2

  v= 20l = 20kg

  t1 = 100oC

  t2 = 25oC

  t = 55oC

  c = 4 200 J.kg.K

  V1 = ? 

  Theo đề bài: v1 + v2 = 20 l ⇔ m1 + m2 = 20kg ⇒ m2 = 20 – m1 (**)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

                     Qtỏa = Qthu

  ⇔ m1.c .(100 – 55) = m2.c. (55 – 25)

  ⇔m1 .  45  = m2 .30    – Thay m2 = 20 – m1 ở (**) vào

  ⇔ m1 . 45  = (20 – m1). 30

  ⇔ 45. m1 = 600 – 30.m1

  ⇔ 75m1 = 600

  ⇒ m1 = 8 kg

  ⇒ V1 = 8lít

  Vậy thể tích nước sôi là 8 lít

  NOCOPY

  Chúc bạn học tốt nhé

  0
  2021-07-08T17:24:50+00:00

  Theo pt cân bằng nhiệt, ta có:

  `Q_1=Q_2<=>m_(1).4200.(100-55)=m_(2).4200.(55-25)` `<=>45.m_(1)=m_(2).30<=>m_1/m_2=45/30=1,5=>m_1=1,5.m_2`

  Mà `m_1+m_2=20=>1,5.m_2+m_2=20<=>m_2(1,5+1)=20`

  `<=>2,5.m_2=20=>m_2=20/(2,5)=8(kg)` hay `V_2=8l`

  `=>V_1=8.1,5=12(l)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )