Phải hoà tan 6 gam muối ăn với bao nhiêu gam nước để đc loại nước súc miệng có chứa 5% lượng muối ăn

Question

Phải hoà tan 6 gam muối ăn với bao nhiêu gam nước để đc loại nước súc miệng có chứa 5% lượng muối ăn

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-16T06:30:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:32:09+00:00

  khối lượng của loại nước súc miệng đó là :

         6 : 5 × 100 = 120 ( g )

  Phải hòa tan số nước để đc loại nước súc miệng có chứa 5% lượng muối ăn là :

      120 – 6 = 114 ( g )

         Đáp số: 114 g

  0
  2021-09-16T06:32:27+00:00

  Đáp án:

  Khối lượng của loại nước súc miệng đó là :

  6 : 5 × 100 = 120 ( gam )

  Phải hòa tan số gam nước là :

  120 – 6 = 114 ( g )

  Đáp số: 114 g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )