Phải treo một vật có trọng lượng là bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng 40 N/ m để nó giãn ra được 5 cm?

Question

Phải treo một vật có trọng lượng là bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng 40 N/ m để nó giãn ra được 5 cm?

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-17T16:45:30+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:46:45+00:00

  Đáp án:

   $P = 2(N)$

  Giải thích các bước giải:

   Lực đàn hồi tác dụng kên vật là : 

  $F_{đh} =k.∆l$ 

  `<=>` $F_{đh} = 40.0,05 = 2(N)$

  Ta lại có : $P = F_{đh} = 2(N)$

  0
  2021-08-17T16:47:25+00:00

  Đáp án: $P=2(N)$

  Giải thích các bước giải:

    Tóm tắt:

  $k=40(N/m)$

  $Δl=5(cm)=0,05(m)$

  $P=?(N)$

   Giải

    $F_{đh}=P$

  ⇒ $k.Δl=P$

  ⇔ $40.0,05=P$

  ⇔ $P=2(N)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )