Phạm vi hoạt động của gió Tín Phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực?

Question

Phạm vi hoạt động của gió Tín Phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực?

in progress 0
Amara 1 tháng 2021-08-28T06:51:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:52:34+00:00

  Có 3 loại gió chính : 
  – Gió Tín Phong : thổi từ áp cao chí tuyến 30o Bắc và Nam về cực thấp 0o
  – Gió Tây ôn đới : thổi từ áp cao chí tuyến 30o Bắc và Nam về áp thấp 60o Bắc và Nam
  – Gió Đông cực : thổi từ áp cực 90o  về áp thấp 60o Bắc và Nam

  Chúc bn hc tốt ạ

  Cho mk ctlhn nhoa

  Mơn bn nhìu ạ…..

  No copy nhoa

  0
  2021-08-28T06:52:43+00:00

  đáp án

  Phạm vi hoạt động của: 

  +) Gió Tín Phong: khoảng 30 độ Bắc và Nam đến Xích đạo.

  +) Gió Tây ôn đới: khoảng 30 độ Bắc, Nam đến 60 độ Bắc, Nam.

  +) Gió Đông cực: khoảng 90 độ đến 60 độ Bắc, Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )