Phạm vi lãnh thổ ở tây nguyên là gì vậy ạ? Dân cư – Xã hội ở tây nguyên là gì vậy ạ? Ý nghĩa đối với sự phát triển du lịch của vùng tây ng

Question

Phạm vi lãnh thổ ở tây nguyên là gì vậy ạ?
Dân cư – Xã hội ở tây nguyên là gì vậy ạ?
Ý nghĩa đối với sự phát triển du lịch của vùng tây nguyên là gì vậy ạ?

in progress 0
Ariana 2 năm 2021-08-28T01:39:51+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T01:41:43+00:00

  Phạm vi lãnh thổ ở tây nguyên

  – bao gồm các tỉnh kon tum, gia lai, đak lak, đăk nông và lâm đồng, là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển

  – diện tích 54475 km2

  – phía đông giáp duyên hải nam trung bộ, giao lưu khá dễ dàng bằng đường bộ ( đường 24,19,25,26,27,28 ). Duyên hải nam trung bộ là cửa ngỏ ra biển của tây nguyên

  – phía nam giáp đông nam bộ – vùng kinh tế phát triển nhất nước ta, giao lưu khá dễ dàng bằng các tuyến đường 14, 20. đông nam bộ là cửa ngõ ra biển của các tỉnh phía nam tây nguyên

  – phía tây giáp vs miền hạ lào và đông bắc campuchia

  – tây nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phong và xây dựng kinh tế

  DÂN CƯ XÃ HỘI Ở TÂY NGUYÊN

  – Số dân hơn 4,4 triệu người ( năm 2002 ) trong đó dồng bào dân tộc ít người chiếm khoảng 30% dân số, bao gồm các dân tộc gia rai, ê đe, ba na, m nông, cơ ho,…dân tộc kinh phần lớn sinh sống ở các đô thị, ven đường giao thông và các nông lâm trường. ngoài ra còn một số dân tộc mới nhập cư từ các vùng khác tới. các dân tộc có truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng kiên cường có bản sắc văn hóa phong phiusvs nhiều nét đặc thù

  – mđds khoảng 81 người/km2 ( năm 2002 ), tây nguyên hiện là vùng thưa dân nhất nước ta, nhưng phân bố ko đều, các đô thị, ven trục đường giao thông có mật độ cao hơn

  – trong nhiều chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội , tây nguyên còn là vùng khó khăn của đất nước

  – các chỉ tiêu tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của dân số, tỉ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người một tháng cao hơn mức bình quân của cả nước. các chỉ tiêu mật độ dân số , tỉ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình thấp hơn mức bình quân của cả nước

  – nhờ những thành tựu của công cuộc đổi mới , đk sống of các dân tộc tây nguyên đc cải thiện đáng kể

  – tăng cường đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện dời sống của dân cư, đặc biệt là of đồng bào dân tộc ít người và ổn định chính trị xã hội là mục tiêu hàng đầu trong các dự án phát triển ở tây nguyên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )