x phần 3=y phần 4;y phần 3=z phần 5 và 2x-3y+z=6

Question

x phần 3=y phần 4;y phần 3=z phần 5 và 2x-3y+z=6

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-08T07:31:07+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:32:48+00:00

  Đáp án:

  x = 3.9 = 27; y = 3.12 = 36; y = 3.20 = 60

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T07:32:51+00:00

  Đáp án:

  x = 27

  y = 36

  z = 60

  Giải thích các bước giải:

  Theo giả thiết ta có: 

  $\left\{ {\matrix{
     {{x \over 3} = {y \over 4}}  \cr 
     {{y \over 3} = {z \over 5}}  \cr 
     {2x – 3y + z = 6}  \cr 

   } } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
     {{x \over 9} = {y \over {12}}}  \cr 
     {{y \over {12}} = {z \over {20}}}  \cr 
     {2x – 3y + z = 6}  \cr 

   } } \right.$

  Khi đó ta có: 

  ${x \over 9} = {y \over {12}} = {z \over {20}} = {{2x} \over {18}} = {{3y} \over {36}} = {z \over {20}} = {{2x – 3y + z} \over {18 – 36 + 20}} = {6 \over 2} = 3$ (tính chất tỉ lệ thức)

  Vậy x = 3.9 = 27; y = 3.12 = 36; y = 3.20 = 60

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )