phản xạ là gì?so sánh phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện đề ngắn, điểm cao nên làm đàng hoàng hộ mình với

Question

phản xạ là gì?so sánh phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
đề ngắn, điểm cao nên làm đàng hoàng hộ mình với

in progress 0
aihong 5 tháng 2021-07-16T07:27:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:28:20+00:00

  Khái niệm: là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh.

  Phản xạ không điều kiện:

  – Là phản xạ bẩm sinh, không cần phải học tập.
  – Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại

  – Cung phản xạ đơn giản

  – Không dễ mất đi

  – Số lượng hạn định

  – Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống

  Phản xạ có điều kiện:

  – Là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.
  – Dễ mất đi khi không củng cố

  – Không có tính chất di truyền hay chủng loại

  – Số lượng không hạn định

  – Hình thành đường liên hệ tạm thời

  0
  2021-07-16T07:28:20+00:00

  Phản xạ không điều kiện:

  – Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

  – Bẩm sinh

  – Bền vững

  – Di truyền, mang tính chủng loại

  – Số lượng hạn chế

  – Cung phản xạ đơn giản

  – Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống

  Phản xạ có điều kiện:

  – Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện

  – Hình thành trong quá trình học tập

  – Dễ mất khi không củng cố

  – Không di truyền, mang tính cá thể

  – Số lượng không hạn chế

  – Hình thành đường liên hệ tạm thời

  – Trung ương nằm ở đại não

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )