Phân biệt ba chất khí sau bằng phương pháp hóa học : cacbonic ; betan ; etilen.

Question

Phân biệt ba chất khí sau bằng phương pháp hóa học : cacbonic ; betan ; etilen.

in progress 0
Alice 1 năm 2021-10-16T06:05:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T06:07:00+00:00

  $\text{Phân biệt và chất khí cacbonic ; betan ; etilen bằng phương pháp hóa học:}$

  $\text{- $CO_{2}$ được nhận biết bằng dd nước vôi trong. }$

  $\text{- $C_{2}H{4}$ được nhận biết bằng dd brom.  }$

  $\text{- Còn lại là $CH_{4}$.     }$

   

  0
  2021-10-16T06:07:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (Lưu ý: Sửa đề chỗ betan thành metan nha)

  Cho các mẫu thử trên vào dung dịch $Ca(OH)2$ :

  – Mẫu thử tạo kết tủa và có màu đục là $CO_2$

  $PTPƯ:CO_2+Ca(OH)_2\xrightarrow{} CaCO_3+H_2O$

  Cho 2 mẫu thử còn lại vào dung dịch $Br_2$ :

  – Mẫu thử làm mất màu dung dịch $Br_2$

  $PTPƯ:C_2H_4+Br_2\xrightarrow{} C_2H_4Br_2$

  – Mẫu thử còn lại là $CH_4$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )