phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái ko hoàn toàn ở sâu cho vd mik cần gấp cảm ơn nhiều

Question

phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái ko hoàn toàn ở sâu cho vd mik cần gấp cảm ơn nhiều

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-08-03T23:32:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:33:51+00:00

   * Phân biệt . 

  + Biến thái hoàn toàn:

  – Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.

  – Có giai đoạn nhộng.

  + Biến thái không hoàn toàn:

  – Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.

  – Không có giai đoạn nhộng tầm. 

  Ví dụ .

  Biến thái hoàn toàn : bướm, muỗi , ruồi , ong ,…

  BIến thái không hoàn toàn : châu chấu , gián , bọ ngựa ,…

  0
  2021-08-03T23:34:14+00:00

  Biến thái hoàn toàn: Qua 4 giai đoạn phát triển: trứng>sâu non>nhộng>sâu trưởng thành.

  VD: Ong, kiến, ruồi, muỗi,…

  Biến thái không hoàn toàn: Qua 3 giai đoạn phát triển: trứng>sâu non>sâu trưởng thành.

  VD: châu chấu không có cánh hoặc cánh chưa phát triển đầy đủ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )