Phân biệt các bộ phận cấu tạo bài tiết giúp mình nhé:)

Question

Phân biệt các bộ phận cấu tạo bài tiết
giúp mình nhé:)

in progress 0
Piper 3 giờ 2021-09-29T02:40:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T02:42:28+00:00

  Đáp án:cấu tạo gồm :

  A cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu có thuận trái, phải ;ống dẫn nước tiểu sau đó dẫn chuyền qua cho bóng dái dẫn tiếp cho ống đái rồi thải ra bên ngoài.

  B cấu tạo ống đái bên ngoài có lớp phần vỏ tiếp có phần tủy bên trong có bể thận và ống dẫn nước tiểu.

  C thuận gồm 2 phần vỏ(như trên B) Nang cầu thuận và cầu thuận dẫn đến ống thuận xong đến ống góp.

  =>từ C dẫn chuyền cho B tiếp thải qua A

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )