phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo các tiêu chí rễ,gân lá,số lá mầm của hạt

Question

phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo các tiêu chí rễ,gân lá,số lá mầm của hạt

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-06T14:42:04+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:43:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Của mik 🙂 

   

  phan-biet-cay-2-la-mam-va-cay-1-la-mam-theo-cac-tieu-chi-re-gan-la-so-la-mam-cua-hat

  0
  2021-10-06T14:43:45+00:00

  Cây 1 lá mầm

  Cây 2 lá mầm Kiểu rễ  rễ cọc Chùm Kiểu gân lá song song, cung hình mạng Số cánh hoa 3,64, 5 Số lá mầm trong phôi 1 lá mầm2 lá mầm Dạng thân cỏ, cột

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )