Phân biệt cử động lá ở cây trinh nữ về bản chất, tác nhân kích thích, cơ chế, tính chất biểu hiện, ý nghĩa trong 2 trường hợp : Khi va chạm cơ học Bu

Question

Phân biệt cử động lá ở cây trinh nữ về bản chất, tác nhân kích thích, cơ chế, tính chất biểu hiện, ý nghĩa trong 2 trường hợp :
Khi va chạm cơ học
Buổi sáng-buổi tối

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-09-25T14:53:56+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:55:17+00:00

  * Khi va chạm

  1. Về bản chất : Tác động của con người , động vật 

  2. Tác nhân kích thích : Va chạm 

  3. Cơ chế: Thay đổi sức chứa nước ở tế bào chuyển hóa ở cuống lá không liên quan đến sinh trưởng

  4. Tính chất biểu hiện: Nhanh , không có tính chu kì

  5. Ý nghĩa trong 2 trường hợp: Giúp lá không bị tổn thương

  * Buổi sáng – buổi tối : 

  1. Về bản chất :Tác động của thiên nhiên

  2. Tác nhân kích thích: Ánh sáng nhiệt độ 

  3. Cơ chế: tác động của auxin là sinh trưởng không đều 2 mặt lá

  4. Tính chất biểu hiện: Biểu hiện chậm có tính chất chu kì

  5. Ý nghĩa trong 2 trường hợp: Giúp lá xòe vào buổi sáng để quang hợp và cụp lại để hạn chế thoát nước vào buổi tối

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )