Phân biệt dây thần kinh tủy và dây thần kinh não về vị trí xuất phát và số lượng

Question

Phân biệt dây thần kinh tủy và dây thần kinh não về vị trí xuất phát và số lượng

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-07-12T10:42:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:43:49+00:00

  Đáp án:

  -Dây thần kinh tủy:

  +Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

  +Xuất phát từ tủy sống.

  +Dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm => trung ương thần kinh và xung vận động từ trung ương thần kinh -> cơ quan phản ứng.

  -Dây thần kinh não:

  +Có 12 dây.

  +Xuất phát từ não.

  +Chức năng : 12 dây thần kinh não đều có 1 chức năng riêng.

  0
  2021-07-12T10:43:55+00:00

  * Phân biệt dây thần kinh tủy và dây thần kinh não về vị trí xuất phát và số lượng:

  + Dây thần kinh tủy :

  – Số lượng : 31 đôi dây 

  – Xuất phát từ rễ trước và rễ sau của tủy sống 

  + Dây thần kinh não 

  – Số lượng : 12 đôi dây 

  – Xuất phát : Từ các nhân não ở thân não

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )