phân biệt điểm chung ( giống) và khác nhau giữa các tổ chức quốc tế(1,2,3)??? giúp mình với.Cảm ơn cậu nhiều.

Question

phân biệt điểm chung ( giống) và khác nhau giữa các tổ chức quốc tế(1,2,3)???
giúp mình với.Cảm ơn cậu nhiều.

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-09-02T15:02:15+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:03:20+00:00

  -Đều thúc đẩy kinh tế phát triển,giúp đỡ tương trợ lẫn nhau

  -Đều giải quyết mâu thuẫn bằng khẩu chiến

  -Vd:Asean,EU

  0
  2021-09-02T15:03:22+00:00

              Bạn tham khảo nha: 

  + Phân biệt điểm giống và khác nhau giữa các tổ chức quốc tế là :

  – Đều thúc đẩy kinh tế phát triển,giúp đỡ tương trợ lẫn nhau.

  – Đều giải quyết mâu thuẫn bằng khẩu chiến.

  Ví dụ như : Asean , EU , ……

  @ minhhai2k10

  # Team nhanh nhẹn

                Chúc bạn luôn hok tốt !!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )