Phân biệt điểm khác nhau trong chế độ hôn nhân ở nước ta với thời phong kiến

Question

Phân biệt điểm khác nhau trong chế độ hôn nhân ở nước ta với thời phong kiến

in progress 0
Kaylee 2 giờ 2021-09-07T09:55:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:57:05+00:00

  Đối với chế độ hôn nhân hiện nay:

  + Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng

  + Hôn nhân tự nguyện, bình đẳng dựa trên tình yêu chân chính.

  + Mỗi gia đình chỉ nên dừng lại một đến hai con.

  Đối với chế độ hôn nhân thời phong kiến:

  + Năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng

  + Hôn nhân chủ yếu do cha mẹ và mai mối sắp đặt

  + Gia đình  có nhiều con.

  0
  2021-09-07T09:57:43+00:00

  Chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến trước kia:
  + Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng.
  + Hôn nhân cho cha mẹ sắp đặt, tiêu chuẩn là sự môn đăng hộ đối.
  + Trong nhà “chồng chúa vợ tôi” .

  + Nữ thập tam, nam thập lục (tảo hôn).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )