Phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động của các ngành nghề sản xuất

Question

Phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động của các ngành nghề sản xuất

in progress 0
Sarah 23 phút 2021-09-12T22:43:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:45:03+00:00

  Ngành khai thác khoáng sản:

  + Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.

  + Tư liệu lao động: Máy móc dùng để khai thác, ô tô chuyên chở…

  Ngành sản xuất nông nghiệp:

  + Đối tượng lao động: Ruộng đất, giống cây trồng…

  + Công cụ lao động: Máy móc nông nghiệp (máy cày, máy cấy, máy làm đất, máy thu hoạch các loại…), thùng chứa, xe vận chuyển…

  Ngành dệt may:

  + Đối tượng lao động: Bông, sợi để dệt vải, …

  + Công cụ lao động: Máy quay sợi, máy dệt, máy may…

  0
  2021-09-12T22:45:40+00:00

  Gợi ý làm bài:

  • Ngành khai thác khoáng sản:

  + Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.

  + Tư liệu lao động: Máy móc dùng để khai thác, ô tô chuyên chở,…

  • Ngành sản xuất nông nghiệp:

  + Đối tượng lao động: Ruộng đất, giống cây trồng,…

  + Công cụ lao động: Máy móc nông nghiệp (máy cày, máy cấy, máy làm đất, máy thu hoạch các loại,…), thùng chứa, xe vận chuyển,…

  • Ngành dệt may:

  + Đối tượng lao động: Bông, sợi để dệt vải, …

  + Công cụ lao động: Máy quay sợi, máy dệt, máy may,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )