Phân biệt giống và khác cổ tích với thần thoại và truyền thuyết. ai giúp mình với

Question

Phân biệt giống và khác cổ tích với thần thoại và truyền thuyết.
ai giúp mình với

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-20T01:58:11+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T01:59:36+00:00

   Khác nhau:

  +) Truyền thuyết kể về các nhấn vật, sự kiện lịch sử  thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với những nhân vật, sự kiện lịch sử được kể.

  +) Truyện cổ tích kể về cuộc đời của các loại nhân vật nhât định  thể hiện quan niệm, ước mơ của nhân dân về cuộc đấu tranh giữa cái thiện  cái ác.

  +) Thần thoại kể chuyện của cả nhân loại, cả bộ lạc, cả dân tộc.

  Giống nhau: Đều là truyện không có thật

  @BiLaKamLam

  0
  2021-10-20T02:00:00+00:00

  *  khác thần thoại, truyện cổ tích, truyền thuyết ở những điểm sau đây:

  – Nội dung: Là những câu chuyện kì lạ được ghi chép lại , thường có yếu tố tưởng tượng hoang đường . Có ý nghĩa lịch sử

  – Đặc điểm: 

  + mặc dù ladf viets lại , nhưng truyện dựa trên cơ sở truyền thống tự sự dân gian, khai thác các nhân vật, cốt truyện, thậm chí cả lối kể dân gian. Cho nên, muốn tìm nét đặc trưng hoặc so sánh sự  ảnh hưởng của truyện giữa các dân tộc  phải xuất phát từ kho tàng truyện dân gian của dân tộc đó : .những truyện kể dân gian về các vị thần, các nhân vật anh hùng, các nhân vật sáng tạo văn hóa, phản ánh quan niệm của người thời cổ về nguồn gốc thế giới và đời sống con người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )