phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh

Question

phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-10-07T04:03:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T04:05:02+00:00

  Đáp án:

  – Hiện tượng thụ phấn:

  + Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

  – Hiện tượng thụ tinh:

  + Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử

   Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-10-07T04:05:06+00:00

  Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy, phải có quá trình thụ phấn thì mới xảy ra quá trình thụ tinh, diễn ra sau thụ phấn.

  Sau khi thụ phấn, nếu đủ điều kiện sẽ xảy ra hiện tượng thụ tinh, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

  Thụ phấn là điều kiện bắt buộc để có thể xảy ra thụ tinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )