phân biệt khuếch tán và thẩm thấu mô tả hiện tượng xuất, nhập bào

Question

phân biệt khuếch tán và thẩm thấu
mô tả hiện tượng xuất, nhập bào

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-11-10T21:20:01+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:21:34+00:00

  Thẩm thấu : thẩm thấu là sự chuyển động của các hạt dung môi qua một màng bán thấm từ một dung dịch loãng vào một dung dịch đậm đặc. Các dung môi chuyển sang pha loãng dung dịch đậm đặc và cân bằng nồng độ trên cả hai mặt của màng tế bào.

  Khuếch tán : khuếch tán là sự chuyển động của các hạt từ một khu vực tập trung cao hơn để nồng độ thấp hơn. Hiệu quả tổng thể là để cân bằng nồng độ trong suốt trung bình.

  Nhập bào là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách r én dạng màng sinh chất. Người ta chia nhập bào thành 2 loại là thực bào và ẩm bào. Thực bào là phương thức các tế bào động vật dùng để “ăn” các tế bào như vi khuẩn, các mảnh vỡ tế bào cũng như các hợp chất có kích thước lớn
  Xuất bào và nhập bào là kiểu vận chuyển các chất thông qua sự biến dạng của màng sinh chất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )