Phân biệt môi trường nuôi cấy liên tục và môi trường nuôi cấy không liên tục

Question

Phân biệt môi trường nuôi cấy liên tục và môi trường nuôi cấy không liên tục

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-20T07:19:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:20:57+00:00

  – Nuôi cấy liên tục

  Ở nuôi cấy liên tục không có pha tiềm phát. Lúc này các chất dinh dưỡng được bổ sung liên tục cho môi trường nuôi, đồng thời các chất thải độc hại được lấy ra tương ứng. Phương pháp này dùng để tạo sinh khối.


  – Nuôi cấy không liên tục
  Nuôi cấy không liên tục có 4 pha (lag, log, cân, suy), chất dinh dưỡng và chất thải độc hại lại không được lấy ra hay thêm vào. Môi trường nuôi cấy tách biệt với bên ngoài. Phương pháp này dùng để nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm.

  0
  2021-09-20T07:21:41+00:00

  Đó bạn

  phan-biet-moi-truong-nuoi-cay-lien-tuc-va-moi-truong-nuoi-cay-khong-lien-tuc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )