Phân biệt nghĩa của các cụm từ sau Viết và vẽ Tát và đấm Giận và căm Hơ và phơi

Question

Phân biệt nghĩa của các cụm từ sau
Viết và vẽ
Tát và đấm
Giận và căm
Hơ và phơi

in progress 0
Brielle 4 ngày 2021-12-06T23:44:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:46:03+00:00

  viết: ghi ra nội dung muốn nói để sắp xếp bằng chữ

  vẽ:  làm ra hình ảnh sự vật vớicác đường nét, màu sắc.,….

  Tát : đánh vào mặt bằng bàn tay mở.

  Đấm: đánh vào 1 cơ thể còn người bàn bàn tay nắm lại

  giận: không bằng long với người nào đó làm trái ý mình

  căm: không bằng long với người nào đó làm trái ý mình nhưng giữ trong lòng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )