Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp

Question

Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-11-08T21:25:14+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:26:31+00:00

  *Pha sáng:

  1. Nơi xảy ra : xảy ra ở cấu trúc hạt grana của lục lạp cụ thể là diễn ra trong túi tilacoit

  2. Nguyên liệu: H2O, Năng lượng ánh sáng, ADP, NADP+

  3. sản phẩm: Oxi, ATP, NADPH

  4. Ý nghĩa : pha sáng cung cấp năng lượng ATP và lực khử NADPH cho pha tối.

  * Pha tối:

  1. Nơi diễn ra :Xảy ra ở chất nền stôma của lục lạp

  2. Nguyên liệu: CO2, ATP, NẠDPH

  3. Sản phẩm:  đường C6H12O6

  4. Ý nghĩa:  pha tối cung cấp nguyên liệu là  ADP và NADP+ cho pha sáng.

   

  0
  2021-11-08T21:27:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  phan-biet-pha-sang-va-pha-toi-cua-quang-hop

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )