Phân biệt quá trình phiên mã và dịch mã(tổng hợp protein) và chức năng của protein

Question

Phân biệt quá trình phiên mã và dịch mã(tổng hợp protein) và chức năng của protein

in progress 0
Parker 1 năm 2021-09-12T00:34:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:36:15+00:00

  *Phân biệt quá trình phiên mã và dịch mã:

  – Phiên mã: NTBS giữa A – U, G – X, X – G, T – A.  Dịch mã: NTBS giữa A – U và G – X. 

  – Phiên mã: mạch gốc của gen làm khuôn. Dịch mã: mARN làm khuôn

  – Thành phần enzim tham gia: Phiên mã: ARN polimeraza. Dịch mã: thực hiện nhờ ribosome

  – Có ý nghĩa: Phiên mã: Từ thông tin di truyền trên ADN được truyền sang phân tử ARN. Dịch mã: Giải mã thông tin trên mARN thành trình tự axit amin trên chuỗi polipeptit.

  *Chức năng của protein:

  – Vận chuyển: Vận chuyển các chất qua màng tế bào

  – Hoạt tính enzyme: Một số protein màng làm nhiệm vụ là các enzyme hoạt hóa các phản ứng

  – Truyền tín hiệu: Protein màng là thụ thể đóng vai trò truyền thông tin vào bên trong tế bào

  – Nhận biết tế bào: Là dấu hiệu đặc hiệu để các tế bào nhận ra nhau

  – Mối nối giữa các tế bào: Protein giữa các tế bào liền kề có thể móc vào nhau nhờ các mối nối.

  – Gắn kết bộ khung tế bào và chất nền ngoại bào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )