Phân biệt sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt ? cho ví dụ

Question

Phân biệt sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt ? cho ví dụ

in progress 0
Remi 2 giờ 2021-10-17T04:03:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:05:03+00:00

  Động vật hằng nhiệt là động vật có nhiệt độ riêng ko tùy thuộc vào nhiệt độ của môi trường
  Còn :
  Động vật biến nhiệt là động vật có cơ nhiệt thay đổi tùy vào nhiệt độ của môi trường xung quanh

  0
  2021-10-17T04:05:11+00:00

  Đáp án:

  – Sinh vật biến nhiệt là những sinh vật có thể thay đổi nhiệt độ cơ thể  như ếch, rắn hổ mang …

  – Sinh vật hằng nhiệt là những sinh vật được cố định nhiệt độ và không thay đổi nhiệt độ cơ thể quá nhiều như mèo , lợn, sư tử….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )