Phân biệt sự khác nhau giữa khí hậu các phần của khu vực đông á

Question

Phân biệt sự khác nhau giữa khí hậu các phần của khu vực đông á

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-06T21:44:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:45:46+00:00

  Nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo.
  + Khí hậu: trong năm có hai mùa gió khác nhau. Mùa đông có gió mùa tây bắc, thời tiết khô và lạnh; riêng ở Nhật Bản, do gió tây bắc đi qua biển nên vẫn có mưa. Vào mùa hạ có gió mùa đông nam từ biển vào, thời tiết mát, ẩm và mưa nhiều.
  + Cảnh quan: rừng là chủ yếu do có khí hậu gió mùa ẩm.
  – Nửa phía tây phần đất liền (tức Tây Trung Quốc).
  + Khí hậu: do vị trí nằm sâu trong nội địa, gió mùa từ biển không xâm nhập vào được, khí hậu quanh năm khô hạn.
  + Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc.

  đúng 100% cho 5sao

  0
  2021-10-06T21:46:19+00:00

   Nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo.
  + Khí hậu: trong năm có hai mùa gió khác nhau. Mùa đông có gió mùa tây bắc, thời tiết khô và lạnh; riêng ở Nhật Bản, do gió tây bắc đi qua biển nên vẫn có mưa. Vào mùa hạ có gió mùa đông nam từ biển vào, thời tiết mát, ẩm và mưa nhiều.
  + Cảnh quan: rừng là chủ yếu do có khí hậu gió mùa ẩm.
  – Nửa phía tây phần đất liền (tức Tây Trung Quốc).
  + Khí hậu: do vị trí nằm sâu trong nội địa, gió mùa từ biển không xâm nhập vào được, khí hậu quanh năm khô hạn.
  + Cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )