Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?

Question

Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-05T16:33:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:35:07+00:00

  Đáp án:

  Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

  * Phản xạ có điều kiện :

  + Khái niệm :là loại phản xạ không có cung phản xạ cố định vĩnh viễn, muốn gây được phản xạ phải có những điều kiện nhất định.

  +Tính chất :

  -Trả lời kích thích bất kì 

  -Phải học tập mới có

  – Không bền vững 

  – Không luyện tập sẽ mất đi 

  – Số lượng nhiều 

  – Cung phản xạ phức tạp

  – Không có tính di truyền mà mang tính cá thể

  Ví dụ : học 1 ngôn ngữ mới

  * Phản xạ không điều kiện là 

  + Khái niệm :Phản xạ không điều kiện là loại phản xạ có cung phản xạ cố định, có tính bản năng, tồn tại vĩnh viễn suốt đời và có khả năng di truyền sang đời sau. 

  + Tính chất :

  -Trả lời kích thích tương ứng hoặc không có điều kiện 

  – Mang tính bẩm sinh ra đã có 

  -Không bị mất đi trong quá trình cá thể 

  – Bền vững 

  -Số lượng có hạn định

  – Mang tính chất di truyền 

  -Cung phản xạ đơn giản 

  Ví dụ : bị bỏng rụt tay lại

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T16:35:36+00:00

  Tính chất phản xạ không điều kiện: 

  -Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

  -Bẩm sinh

  -Bền vững

  -Có tính chất di chuyền, mang tính chất chủng loại

  -Số lượng hạn chế

  -Cung phản xạ đơn giản

  -Trung ương nằm ở tủy sống, trụ não

  Tính chất phản xạ có điều kiện:

  -Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện

  -Hình thành trong đời sống

  -Dễ mất khi không củng cố

  -Có tính chất cá thể, không di chuyền

  -Số lượng không hạn định

  -Hình thành đường liên kết tạm thời

  -Trung ương nằm ở vỏ não

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )