Phân biệt vị trí và chức năng của các tuyến nội tiết : tuyến giáp ,tuyến cận giáp,tuyến tụy,tuyến trên thận,tuyến sinh dục .Ở người ,tuyến nội tiết nà

Question

Phân biệt vị trí và chức năng của các tuyến nội tiết : tuyến giáp ,tuyến cận giáp,tuyến tụy,tuyến trên thận,tuyến sinh dục .Ở người ,tuyến nội tiết nào đóng vai trò quan trọng nhất ? vì sao ?
Giúp mình nhanh với ,Mai mình nộp đề cương rồi
CẢM ƠN trước !

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-10-01T00:15:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:16:56+00:00

  Đáp án:

  -tuyến yên là tuyến nhỏ bằng hạt đậu trắng nằm ở nền sọ, có liên quan với vùng dưới đồi (thuộc não trung gian).đây là tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hđ của hầu hết các tuyến nội tiết khác.

  -tuyến tụy là tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hóa vừa tiết ra hoocmôn.

  -tuyến sinh dục là tinh hoàn và buồng trứng, có chức năng sinh sản.

  – Ở Người, tuyến giáp đóng vai trò quan trọng nhất.Vì tuyến giáp tiết ra hoocmôn

  quan trọng để trao đổi chất và quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào.

   

  0
  2021-10-01T00:17:23+00:00

  Đáp án:

  tuyến yên là tuyến nhỏ bằng hạt đậu trắng nằm ở nền sọ, có liên quan với vùng dưới đồi (thuộc não trung gian).đây là tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hđ của hầu hết các tuyến nội tiết khác.

  -tuyến tụy là tuyến pha, vừa tiết dịch tiêu hóa vừa tiết ra hoocmôn.

  -tuyến sinh dục là tinh hoàn và buồng trứng, có chức năng sinh sản.

  – Ở Người, tuyến giáp đóng vai trò quan trọng nhất.Vì tuyến giáp tiết ra hoocmôn

  quan trọng để trao đổi chất và quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )