Phân công 7 học sinh thành từng nhóm 1 người, 2 người, 4 người về ba địa điểm. hỏi có bao nhiêu cách. giúp mình với

Question

Phân công 7 học sinh thành từng nhóm 1 người, 2 người, 4 người về ba địa điểm. hỏi có bao nhiêu cách. giúp mình với

in progress 0
Bella 1 năm 2021-08-20T03:20:57+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:22:43+00:00

  Đáp án Có 105 cách chọn

   

  Giải thích các bước giải:

  Đầu tiên địa điểm một cần chọn 1 người => 7C1 cách ( số người còn lại 6 người )

   Địa điểm 2 chọn 2 người => 6C2 ( Sô người còn lại là 4)

    Địa điểm cuối chọn 4 người => 4C4

    Theo quy tắc nhân : 7C1*6C2*4C4 

    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )