Phần đất liền của nước ta giáp với các nước.Diện tích phần đất liền.

Question

Phần đất liền của nước ta giáp với các nước.Diện tích phần đất liền.

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-08-11T04:19:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:20:32+00:00

  @Jack

  -Phần đất liền của Việt Nam giáp với các nước sau :  Trung Quốc , Lào , Cam-pu-chia

  -Diện tích phần đất liền :330 000 km²

  0
  2021-08-11T04:20:54+00:00

  + Phần đất liền nước ta giáp với 3 nước phía Bắc giáp với Trung Quốc, Phía Tây giáp với Lào và Camphuchia

  + Diện tích phần đất liền nước ta có diện tích khoảng 330.000 km2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )