phần hóa hữu cơ mà viết đồng phân thì mình phải học thuộc các dạng mới viết được ạ

Question

phần hóa hữu cơ mà viết đồng phân thì mình phải học thuộc các dạng mới viết được ạ

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-08-12T02:18:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:19:07+00:00

  Viết đồng phân hợp chất hữu cơ quan trọng phải biết tính độ bất bão hoà $k$ để xác định số $\pi$, $v$ của phân tử hữu cơ. Ngoài ra nên biết CTTQ các hợp chất hữu cơ hay gặp: ankan, anken, ankin, ancol,… để viết thuận tiện.

  VD: $C_2H_6O$ có $k=0$ nên là hợp chất no, mạch hở, có đồng phân ancol, ete no, đơn chức, mạch hở.

  0
  2021-08-12T02:19:58+00:00

  -Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất đơn giản như CO, CO2, các muối cacbonat, các hợp chất xianua.

  phần hóa hữu cơ mà viết đồng phân thì mình không cần phải học thuộc các dạng mới viết được đâu 

  xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )