Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

Question

Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-08-25T06:50:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:51:37+00:00

  Bon lót vì phan hữu cơ khó tan trong nước 

  0
  2021-08-25T06:51:40+00:00

  Bón lót

  Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )