Phân huỷ hoàn toàn 1,58g muối kali pemanganat (KMnO4) a) Viết PTHH của phản ứng đã xảy ra b) Tính thể tích khí oxi (đktc) thu được trong phản ứng tr

Question

Phân huỷ hoàn toàn 1,58g muối kali pemanganat (KMnO4)
a) Viết PTHH của phản ứng đã xảy ra
b) Tính thể tích khí oxi (đktc) thu được trong phản ứng trên
c) Có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không khí không ? Nếu có thể thì đặt bình thu như thế nào ? Đề xuất cách kiểm tra để biết khí oxi đã được thu đầy bình
d) Cho lượng khí oxi đã thu được trong phản ứng trên tác dụng hoàn toàn với bột lưu huỳnh dư ở điều kiện nhiệt độ cao thì thu được V lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc). Tính giá trị của V
Dạ làm giúp câu c và câu d thôi ạ !!
Mong mn giúp đỡ ạ !!!

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-11-06T20:32:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:34:25+00:00

  Đáp án: c Được. Để bình thẳng đứng miệng bình hướng lên trên do oxi nặng hơn không khí. Cách nhận biết dùng que đóm để vào miệng bình thấy bùng sáng là oxi đã đầy bình
  d, PTHH: S+O2toSO2S+O2→toSO2 (ii)
  Theo (ii) ta có: nO2=nSO2VO2=VSO2=0,112(l)

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-06T20:34:25+00:00

  c, 

  Có thể thu oxi bằng cách đẩy không khí. 

  Đặt bình thu ngửa lên trên. 

  Cách kiểm tra oxi đã đầy bình: đưa que đóm tàn đỏ lại gần miệng bình. Que đóm bùng cháy chứng tỏ oxi đã đầy. 

  d, 

  $S+ O_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow SO_2$ 

  => $n_{SO_2}= n_S= 0,005 mol$

  => $V= 0,005.22,4= 0,112l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )